Кога објаснуваш на некој будала, а тој ништо не сфаќа

budala