Кога објаснуваш на другарите како си го поминал одморот

na more