Кога ќе побегнеш од час, а после ти кажат дека професорот не те запишал

cas