Кога татко ти ќе гледа вести, а ти сакаш да ја смениш програмата

вести