Кога само ти ќе добиеш единица на писмената

edinica