Кога ќе се вратиш после училиште гладен бидејќи немаш пари за ужина

uzina