Моментот кога сфатиш дека ти го нема мобилниот

mob