Кога конечно ќе дојдеш на ред на шалтер и сфатиш дека си заборавил некој документ

dokument