Кога упорно објаснуваш нешто на некој што не капира

uporno