Кога во зоолошка ќе поминеш покрај кафезот со мајмуни

zoo