Кога за време на писмена ќе го прашаш професорот да отидеш до wc

wc