Кога го знаеш одговорот, а не знаеш како да го објасниш

odgovor