Јасно се гледа кој е најфотогеничен на сликата

jasno