Кога професорката прегледува по дневникот кој нема оценка

ocenka