Која е разликата меѓу Македонците и Германците?

razlikata