Која е разликата меѓу жените од 7, 17, 27 и 37 години?

bajka