Колега, како ќе познаете дали некоја жена е бремена?

bremena