Колку плавуши се потребни за да се затвори струјно коло?

kolku