Кога комшијата од 3-ти спрат ќе се врати порано од работа

3