Кога на тестот по математика ќе го препишеш само конечното решение

test