Кога со крајни напори се обидуваш да сврзеш крај со крај

kraj so kraj