Што ќе се случи кога лавот ќе заржи три пати?

tom