Кога ќе се сетиш дека за во понеделник имаш за пишување лектира

lektira