Луѓето повеќе веруваат во лоши, отколку во добри гласини.

citat66

Loading...