Луѓето што зборувале сами со себе биле подобри љубовници

goran