Мајсторе, телевизорот тон има – слика нема

majstore