Кога во мал фудбал ќе го одмеруваш противничкиот гол

mal fudbal