Мале душо, знаеш ле от јас цел живот една чаша пиво…

1