Мамо, у школо сите ми викаат дека сум изгубен случај!

dete

Loading...