Мамо, веќе имам 27 години и штом сум решил да си купам Playstation…

mamo