Кога ќе и кажеш на медицинската сестра дека не сакаш да примиш вакцина

vakcina