Ех, се би дал да сум на местото на вашиот мачор!

mlada