Кога метеролозите на телевизија ќе предвидат убав и сончев ден

meterolozi