Кога ќе ти каже дека си многу пијан и дека не сака да разговара со тебе

pijan