Можете да влезете и да му ставите анестезија…

anestezija