Мудроста не е во решавањето на проблемите…

mudrosta