На глупавиот му се кажува еднаш, на умниот ниту еднаш.

citati55

Loading...