Кога на испит ќе те прашаат нешто што не знаеш

ne znae