Душо за тебе би отишол и на крајот од светот

kraj-na-svetot-1111