Што прави дијаспората на лето во Македонија?

diaspora