На мене не ми треба факултет. Мојата жена се’ знае.

you11