На некои луѓе би им го подарила сето свое внимание.

12