На почетокот не ја разбирав женската логика…

logika