Милионер на смртна постела го диктира тестаментот…

trajco