Најчесто користени фрази во Македонија?

frazi

Loading...
  • Piratot

    Me boli kur brat