Најчесто користени фрази во Македонија?

frazi

  • Piratot

    Me boli kur brat