Очекува да ги знаете најкомплицираните теореми

teoremi