Најважното нешто што го носиш со себе е умот.

ci11