Кога учителката ќе каже дека наместо математика ќе имате физичко

fizicko