Нашите животи почнуваат да завршуваат…

citati-3.5