Кога ќе ја замолиш наставничката по математика да ти подари двојка

2